impresum – značenje

 

impresum (latinski impressum):

1) zakonom obavezni podaci o izdavaču, štampariji, uredniku i drugim saradnicima; nalaze se na početku ili na kraju knjige, novina ili časopisa;

2) štampano delo, štampana stvar.