impresum – značenje


impresum (latinski impressum):
1) zakonom obavezni podaci o izdavaču, štampariji, uredniku i drugim saradnicima; nalaze se na početku ili na kraju knjige, novina ili časopisa;
2) štampano delo, štampana stvar.