improvizacija – značenje


improvizacija (francuski improvisation) – izvođenje nečega (obično kreativnog) bez pripreme, spontano, da bi zadovoljilo trenutne potrebe; ono što je urađeno, stvoreno na brzinu, površno, provizorno.