improvizacija – značenje

 

improvizacija (francuski improvisation) – izvođenje nečega (obično kreativnog) bez pripreme, spontano, da bi zadovoljilo trenutne potrebe; ono što je urađeno, stvoreno na brzinu, površno, provizorno.

 

improvizovati (italijanski improvvisare) – stvoriti, stvarati, izvesti, izvoditi nešto (npr. glumiti, komponovati, držati govor) bez pripreme, bez prethodnog plana; (na)činiti, (u)raditi nešto na brzinu, provizorno.