impuls – značenje

 

impuls (latinski impulsus):

1) podsticaj, nagon, pobuda, pokretna sila, udar;

2) u mehanici: podsticaj izazvan trenutno delujućom silom;

3) u fizici: količina kretanja, mera mehaničkog kretanja;

4) u fizici: kratkotrajna promena električnog napona, struje ili neke druge veličine koja je inače konstantna;

5) obračunska jedinica određenih službi (npr. telefonski impuls).