impuls – značenje


impuls (latinski impulsus):
1) podsticaj, nagon, pobuda, pokretna sila, udar;
2) u mehanici: podsticaj izazvan trenutno delujućom silom;
3) u fizici: količina kretanja, mera mehaničkog kretanja;
4) u fizici: kratkotrajna promena električnog napona, struje ili neke druge veličine koja je inače konstantna;
5) obračunska jedinica određenih službi (npr. telefonski impuls).