inauguracija – značenje

 

inauguracija (latinski inauguratio):
1) istorijski: u starom Rimu, ispitivanje volje bogova od strane sveštenika, prethodilo je važnim javnim aktima ili svečanostima;
2) svečano otvaranje (sednice, ustanove i sl.);
3) posvećivanje, svečano uvođenje u zvanje, dužnost;
4) svečana dodela titule (npr. doktora nauka), promocija;
5) početak, začetak, započinjanje.

 

inaugurisati (latinski inaugurare):
1) svečano otvoriti, otvarati;
2) svečano uvesti, uvoditi nekoga u zvanje, dužnost, ustoličiti, ustoličavati; proklamovati; uvesti, uvoditi u život, ustanoviti, ustanovljavati.