inauguracija – značenje

 

inauguracija (latinski inauguratio):

1) istorijski: u starom Rimu, ispitivanje volje bogova od strane sveštenika, prethodilo je važnim javnim aktima ili svečanostima;

2) svečano otvaranje (sednice, ustanove i sl.);

3) posvećivanje, svečano uvođenje u zvanje, dužnost;

4) svečana dodela titule (npr. doktora nauka), promocija;

5) početak, začetak, započinjanje.

 

inaugurisati (latinski inaugurare):

1) svečano otvoriti;

2) svečano uvesti u zvanje, dužnost ili dostojanstvo;

3) nagovestiti, najaviti, započeti, uvoditi u praksu.