inaugurisati – značenje


inaugurisati (latinski inaugurare):
1) svečano otvoriti, otvarati;
2) svečano uvesti, uvoditi nekoga u zvanje, dužnost, ustoličiti, ustoličavati; proklamovati; uvesti, uvoditi u život, ustanoviti, ustanovljavati.