inč – značenje


inč (engleski inch) – anglosaksonska merna jedinica za dužinu (= 25,4 mm), palac, col.