inč – značenje

 

inč (engleski inch od latinskog uncia) – anglosaksonska mera za dužinu (= 25,4 mm); palac, col.