indeklinabilan – značenje

 

indeklinabilan, -lna, -lno (latinski indeclinabilis) – u gramatici: koji se ne menja po padežima, nepromenljiv (npr. indeklinabilni pridev).

 

indeklinabilnost – u gramatici: nemogućnost promene po padežima.