indeks – značenje

 

indeks (latinski index):
1) ono što ukazuje, pokazatelj, znak;
2) u ekonomiji: broj koji u procentima pokazuje uzastopne promene neke ekonomske pojave; pokazatelj;
3) broj koji se stavlja u dnu slova desno (npr. B6, CO2);
4) studentska knjižica u koju se upisuju podaci o pohađanju predavanja i o postignutom uspehu na ispitima;
5) popis, sadržaj, spisak, registar imena, cena i dr.;
6) spisak knjiga koje je katolička crkva zabranjivala smatrajući ih štetnima za vernike.