indicija – značenje


indicija (latinski indicium) – nagoveštaj, znak, simptom, podatak i sl. na osnovu kojeg se izvodi pretpostavka, zaključuje o nečemu (obično o krivičnom delu).