indiferentan – značenje


indiferentan, -tna, -tno (novolatinski indifferens):
1) koji ne saoseća, koji ne učestvuje, ravnodušan, nezainteresovan, neutralan;
2) koji ničim ne ispoljava svoja raspoloženja, neodređen, bezizražajan (npr. indiferentan gest);
3) beznačajan, bezvredan, nevažan (npr. indiferentno pitanje).