indiferentan – značenje


indiferentan, -tna, -tno (novolatinski indifferens):
1) koji je ravnodušan prema nečemu, nezainteresovan za nešto (indiferentan prema stvarnosti);
2) koji ničim ne ispoljava svoja raspoloženja, neodređen, bezizražajan (indiferentno lice, indiferentan gest);
3) beznačajan, bezvredan, nevažan (indiferentan razgovor, indiferentno pitanje).