indignacija – značenje

 

indignacija (latinski indignatio) – osećanje odvratnosti, prezira (zbog nečeg neprijatnog), gnev, srdžba, ogorčenost.

 

indigniran, -a, -o – ozlojeđen, ogorčen, uvređen.

 

indignirati – izaz(i)vati indignaciju, osećanje prezira, ozlojeđenosti; (na)ljutiti, (ra)srditi.