indignirati – značenje

 

indignirati (latinski indignari) – izaz(i)vati indignaciju, osećanje prezira, ozlojeđenosti; (na)ljutiti, (ra)srditi.