indirektan – značenje

 

indirektan, -tna, -tno (latinski indirectus):
1) posredan, zaobilazan, okolišan;
2) u gramatici: koji nije direktan, neupravni.