indirektan – značenje


indirektan, -tna, -tno (latinski indirectus):
1) posredan, zaobilazan, okolišan;
2) u lingvistici: koji nije direktan, neupravni.