indiskretan – značenje


indiskretan, -tna, -tno (latinski indiscretus):
1) koji se meša u tuđe stvari, koji želi da sazna tuđe tajne, suviše radoznao;
2) koji ne zna da čuva tajne, koji suviše priča.