individuum – značenje


individuum (latinski individuum):
1) svaki samostalno postojeći organizam, pojedino biće, jedinka;
2) osoba, ličnost, pojedinac.