indoktrinirati – značenje

 

indoktrinirati (nemački indoktrinieren) – vršiti indoktrinaciju; nametnuti, nametati neku doktrinu, silom usmeriti, usmeravati nečije mišljenje, stavove.