indukcija – značenje


indukcija (latinski inductio):
1) u logici: metod zaključivanja od pojedinačnog ka opštem, od slučajnog ka zakonitom;
2) u psihologiji: pojavljivanje osećanja, misli, asocijacija koji su podstaknuti istim psihičkim procesima kod drugih osoba;
3) u biologiji: dejstvo jednog dela embrionalnog tkiva na razvoj susednih, nediferenciranih ćelija;
4) u fizici: nastanak električne struje u zatvorenom provodniku izazvan njegovim kretanjem u blizini magneta ili drugog provodnika kroz koji protiče električna struja.