inercija – značenje

 

inercija (latinski inertia):
1) u fizici: svojstvo tela da ostane u stanju mirovanja ili pravolinijskog jednakog kretanja dok ne bude izloženo uticaju spoljne sile koja to stanje menja; sila koja se pri tom ispoljava;
2) figurativno: nepokretljivost, tromost, lenjost, pasivnost.

 

inertan, -tna, -tno (latinski iners):
1) koji pokazuje inerciju, nepokretan ili teško pokretljiv; koji zadržava, ne menja postojeći položaj, trenutno stanje;
2) figurativno: koji mirno gleda da stvari idu svojim tokom, koji je bez inicijative, neaktivan, trom, lenj.