inicijacija – značenje


inicijacija (latinski initiatio):
1) uvođenje, upućivanje, posvećivanje u tajne, principe ili tehniku rada;
2) u rodovskom društvu, ritualno uvođenje devojke ili mladića u zajednicu odraslih kao punopravnog člana, obično u trinaestoj godini života;
3) ritualno primanje u neko tajno udruženje.