inkarnacija – značenje

 

inkarnacija (latinski incarnatio):
1) otelovljenje, ovaploćenje, oličenje, slika i prilika (npr. Sokrat je inkarnacija mudrosti);
2) pojava božanstva u ljudskom liku.