inkarnirati – značenje


inkarnirati (latinski incarnare) – oteloviti, otelovljivati, ovaplotiti, ovaploćivati, oličiti, oličavati (ideju, svojstvo, lik i sl.).