inkluzivan – značenje


inkluzivan, -vna, -vno (latinski inclusivus) – koji uključuje, obuhvata, sadrži, koji se podrazumeva.