inkubator – značenje

 

inkubator (latinski incubator):
1) aparat za veštačko leženje pilića pomoću grejanja;
2) u medicini: aparat u kojem su stvoreni potrebni uslovi (temperatura, vlaga, kiseonik) za negu prerano rođene i slabe novorođenčadi;
3) u medicini: aparat za čuvanje i održavanje bakterijskih kultura na određenoj temperaturi.