insignije – značenje


insignije (latinski insignia) – znamenja, znaci, obeležja dostojanstva, položaja ili službe (npr. kruna, žezlo, grb kao znamenja kraljevske vlasti).