insinuirati – značenje


insinuirati (latinski insinuare) – (na)praviti insinuaciju, podmetnuti, podmetati neku nameru, navesti, navoditi na određenu misao, izneti, iznositi neistine, (o)klevetati.