insolventan – značenje

 

insolventan, -tna, -tno (novolatinski insolvens) – u ekonomiji: koji ne može da plati, koji nema sredstava da plati svoje obaveze i zbog toga je obustavio plaćanje, nesposoban da podmiri novčana dugovanja, potraživanja.

 

insolventnost = insolvencija – u ekonomiji: nesposobnost plaćanja, nesposobnost podmirenja dospelih novčanih obaveza.