instinkt – značenje

 

instinkt (latinski instinctus):
1) u biologiji: prirodni nagon; urođena sposobnost životinja da nesvesno vrše radnje potrebne za održavanje života jedinke ili vrste;
2) nesvesno delovanje, postupanje bez razmišljanja o uzrocima i posledicama;
3) figurativno: predosećaj, slutnja.

 

instinktivan, -vna, -vno (novolatinski instinctivus) – uslovljen instinktom, nagonski, nesvestan, nehotičan.