instinkt – značenje

 

instinkt (latinski instinctus):

1) u biologiji: prirodni nagon; urođena sposobnost životinja da nesvesno vrše radnje potrebne za održavanje života jedinke ili vrste;

2) nesvesno delovanje, postupanje bez razmišljanja o uzrocima i posledicama;

3) figurativno: predosećaj, slutnja.

 

instinktivan (novolatinski instinctivus) – uslovljen instinktom, nagonski, nesvestan, nehotičan.