instinkt – značenje


instinkt (latinski instinctus):
1) u biologiji: prirodni nagon; urođena sposobnost životinja da nesvesno vrše radnje potrebne za održavanje života jedinke ili vrste;
2) nesvesno delovanje, postupanje bez razmišljanja o uzrocima i posledicama;
3) figurativno: predosećaj, slutnja.