intarzija – značenje

 

intarzija (italijanski intarsio od arapskog tarşi’) – mozaik od tankih pločica drveta različitih boja, kojima se često dodaju i komadi metala, sedefa ili slonovače; lepi se na nameštaj kao ukras ili se uokviruje kao slika.