interegnum – značenje


interegnum (latinski interregnum):
1) vreme između dve vladavine, od prestanka jedne vlasti do početka druge, međuvlašće; vreme u kojem država nema stalnog vladara; bezvlašće;
2) prekid kontinuiteta.