interfejs – značenje


interfejs (engleski interface):
1) u računarstvu: deo kompjuterskog programa koji omogućava korisniku da se služi tim programom;
2) u računarstvu: veza između pojedinih delova kompjuterskog sistema, sučelje, međusklop.