interfejs – značenje

 

interfejs (engleski interface):

1) u računarstvu: deo kompjuterskog programa koji omogućava korisniku da se služi tim programom;

2) u računarstvu: veza između pojedinih delova kompjuterskog sistema, sučelje, međusklop.