interferencija – značenje

 

interferencija (novolatinski interferentia):

1) ometanje, preplitanje, mešanje;

2) u fizici: uzajamno dejstvo talasa (električnih, zvučnih i dr.), pri kojem jedan drugog pojačava, slabi ili poništava;

3) u tehnici: šum ili signal koji potiče od nekog elektronskog uređaja i koji ometa prijem radio i TV programa;

4) u lingvistici: prodor elemenata jednog jezika (obično maternjeg) u sistem drugog jezika (obično onoga koji se uči);

5) u psihologiji: pojava da postojeća navika otežava sticanje nove navike.