interferencija – značenje

 

interferencija (novolatinski interferentia):
1) ometanje, preplitanje, mešanje;
2) u fizici: uzajamno dejstvo talasa (električnih, zvučnih i dr.), pri kojem jedan drugog pojačava, slabi ili poništava;
3) u tehnici: šum ili signal koji potiče od nekog elektronskog uređaja i koji ometa prijem radio i TV programa;
4) u lingvistici: prodor elemenata jednog jezika (obično maternjeg) u sistem drugog jezika (obično onoga koji se uči);
5) u psihologiji: pojava da postojeća navika otežava sticanje nove navike.