interludijum – značenje

 

interludijum i interludij (srednjovekovni latinski interludium):
1) međuigra, međučin;
2) kratak dramski komad izvođen između činova (crkvene) drame;
3) u muzici: instrumentalno izvođenje na orguljama između strofa crkvene pesme;
4) u muzici: deo muzičke kompozicije kojim se povezuju dve različite teme.