intermeco – značenje


intermeco (italijanski intermezzo):
1) u pozorištu: međučin, međuigra, mali pozorišni komad, izvodi se radi osveženja između činova glavne predstave;
2) u muzici: instrumentalna, obično klavirska kompozicija lakšeg karaktera (u XIX veku);
3) pauza u glavnom programu (pozorišnih predstava, TV prenosa i sl.) ispunjena lakim umetničkim sadržajem;
4) figurativno: neočekivani događaj, upadica.