intermeco – značenje

 

intermeco (italijanski intermezzo od latinskog intermedium):

1) u pozorištu: međučin, međuigra, mali pozorišni komad, izvodi se radi osveženja između činova glavne predstave;

2) u muzici: instrumentalna, obično klavirska kompozicija lakšeg karaktera (u XIX veku);

3) pauza u glavnom programu (pozorišnih predstava, TV prenosa i sl.) ispunjena lakim umetničkim sadržajem;

4) figurativno: neočekivani događaj, upadica.