internat – značenje

 

internat (novolatinski internatum) – vaspitni zavod, škola u kojoj učenici imaju nastavu, stan i hranu; dom za učenike koji ne žive u porodici.

 

internatski, -a, -o – koji se odnosi na internat (npr. internatska soba).