interni – značenje

 

interni, -a, -o (latinski internus):
1) unutrašnji; domaći, privatan;
2) u medicini: koji se odnosi na unutrašnje organe (interna medicina).