interpelacija – značenje

 

interpelacija (latinski interpellatio):
1) pitanje upućeno govorniku, upadica;
2) pitanje kojim poslanik u parlamentu traži, zahteva izjašnjenje nekog ministra ili vlade o nekom političkom pitanju.

 

interpelirati (latinski interpellare):
1) upasti, upadati nekome u reč za vreme izlaganja, prekinuti, prekidati govor kakvim pitanjem;
2) uputiti, upućivati interpelaciju, (za)tražiti, zahtevati objašnjenje od državnog organa.