interpretacija – značenje

 

interpretacija (latinski interpretatio):

1) tumačenje, objašnjavanje smisla neke pojave;

2) u književnosti: tumačenje književnoumetničkog teksta;

3) izvođenje nekog muzičkog, pesničkog ili dramskog dela (sviranjem, pevanjem, recitovanjem, glumom i sl.).