interpretacija – značenje


interpretacija (latinski interpretatio):
1) tumačenje, objašnjavanje smisla neke pojave;
2) u književnosti: tumačenje književnoumetničkog teksta;
3) izvođenje nekog muzičkog, pesničkog ili dramskog dela (sviranjem, pevanjem, recitovanjem, glumom i sl.).