intervencija – značenje


intervencija (latinski interventio):
1) posredovanje, mešanje, uplitanje;
2) delovanje radi rešavanja nekog problema;
3) vojno: angažovanje snaga na nekom borbenom zadatku, najčešće ograničenog dometa i trajanja;
4) u finansijama: posredovanje na berzi radi održavanja kursa novca ili hartija od vrednosti;
5) u medicini: zahvat preduzet radi lečenja, obično hirurški.