intuicija – značenje


intuicija (latinski intuitio):
1) sposobnost neposrednog opažanja, shvatanja, neposredne spoznaje, bez pomoći iskustva i racionalnog zaključivanja;
2) osećaj, predosećaj, slutnja.