intuicija – značenje

 

intuicija (latinski intuitio, prema intueri – gledati unutra):
1) sposobnost neposrednog opažanja, shvatanja, neposredne spoznaje, bez pomoći iskustva i racionalnog zaključivanja;
2) osećaj, predosećaj, slutnja.

 

intuitivan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski intuitivus) – koji se odnosi na intuiciju; koji se oslanja na intuiciju.