iracionalan – značenje

 

iracionalan, -lna, -lno (novolatinski irrationalis):
1) u filozofiji: koji se ne zasniva na logičkoj zakonitosti, koji se logički ne može objasniti ni izraziti; nelogičan;
2) nerazuman, nerazborit, glup.

 

iracionalizam:
1) u filozofiji: pravac u idealističkoj filozofiji prema kojem suština sveta nije racionalna i ne može se razumom shvatiti;
2) iracionalno ponašanje.