iracionalan – značenje

 

iracionalan, -lna, -lno (novolatinski irrationalis):
1) u filozofiji: koji se ne zasniva na logičkoj zakonitosti, koji se logički ne može objasniti ni izraziti, nelogičan;
2) nerazuman, nerazborit, glup.