iracionalan – značenje

 

iracionalan (novolatinski irrationalis):

1) u filozofiji: koji se ne zasniva na logičkoj zakonitosti, koji se logički ne može objasniti ni izraziti; nelogičan;

2) nerazuman, nerazborit, glup.

 

iracionalizam:

1) u filozofiji: pravac u idealističkoj filozofiji prema kojem suština sveta nije racionalna i ne može se razumom shvatiti;

2) iracionalno ponašanje.