iradijacija – značenje


iradijacija (latinski irradiatio):
1) zračenje, obasjavanje, isijavanje, zrakasto širenje;
2) u medicini: širenje bola u okolinu obolelog organa (npr. u levu ruku kod angine pektoris);
3) u medicini: slučajno ili namerno izlaganje nekog organa, dela organa ili organizma elektromagnetnim talasima ili elementarnim česticama;
4) u fizici: pojava da svetao predmet na tamnoj podlozi izgleda veći nego što zaista jeste.