iredentizam – značenje


iredentizam (italijanski irredenta, -izam):
1) istorijski: nacionalistički pokret u Italiji krajem XIX i početkom XX veka koji je težio da pripoji italijanskom kraljevstvu sve susedne krajeve u kojima su živeli Italijani (Istru, Trst i dr.);
2) politički program koji izražava težnju da se nacionalna manjina i krajevi koje ona naseljava u drugoj zemlji pripoje matici.