irelevantan – značenje


irelevantan, -tna, -tno (latinski irrelevans) – koji nije relevantan, koji nema uticaj ili značaj, nevažan, nebitan, beznačajan, sporedan.