irelevantan – značenje

 

irelevantan (latinski irrelevans) – koji nije relevantan, koji nema uticaja ili značaja; nebitan, sporedan, nevažan, beznačajan.

 

irelevantnost – osobina onoga što je irelevantno, nevažnost, beznačajnost.