irelevantan – značenje

 

irelevantan, -tna, -tno (latinski irrelevans) – koji nije relevantan, koji nema uticaja ili značaja; beznačajan, nevažan, nebitan, sporedan.

 

irelevantnost – osobina, svojstvo onoga što je irelevantno, beznačajnost, nevažnost.