ireverzibilan – značenje


ireverzibilan, -lna, -lno (novolatinski irreversibilis) – koji se odvija samo u jednom smeru, jednosmeran, nepreobratljiv; koji se ne može vratiti na ranije stanje ili položaj, nepovratan (npr. ireverzibilan proces).