istihara – značenje

 

istihara (turski istihare od arapskog istihārä) – kod muslimana, molitva kojom se pre spavanja traži da u snu dođe vest ili savet u vezi s onim što se namerava učiniti.