istihara – značenje


istihara (turski istihare) – u religiji: molitva kod muslimana kojom se pre spavanja traži da u snu dođe vest ili savet u vezi s onim što se namerava učiniti.