izohijeta – značenje


izohijeta (grčki ísos ’isti, jednak’ i hyetós ’kiša’) – u meteorologiji: linija koja na karti spaja mesta s jednakom količinom padavina.