jagma – značenje

 

jagma (turski yağma od persijskog yaģmā):

1) otimanje, grabljenje oko nečega, snažno nastojanje da se do nečega dođe prvi;

2) zastarelo: pljačka, grabež, otimačina.

 

jagmiti:

1) otimati, grabiti;

2) žuriti, hitati.