jang – značenje


jang (kineski yang) – u filozofiji: prema tradicionalnoj kineskoj kosmologiji, muški princip koji se manifestuje kao aktivnost, toplota, svetlost, suvoća, tvrdoća; u sadejstvu sa suprotstavljenim jinom, stvara sve što postoji.