jantar – značenje

 

jantar (ruski янтарь) – u mineralogiji: kristalizovana smola crnogoričnog drveća žute, smeđe ili crvene boje koja se upotrebljava za izradu nakita i ukrasa, ćilibar.