jarda – značenje


jarda i jard (engleski yard) – angloamerička merna jedinica za dužinu (= 0,9144 m).