jarda – značenje

 

jarda i jard (engleski yard) – angloamerička mera za dužinu (= 0,9144 m).